SAMTYKKE

Jeg samtykker til at Profil20 kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her.
Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.
Jeg forstår at dersom samtykket trekkes tilbake vil min Profil20-analyse bli anonym, hvilket innebærer at
jeg ikke kan få rekonstruert min Profil20 på nytt dersom jeg skulle ha behov for det.


VILKÅR:

Profil20 lagrer all informasjon i henhold til Personopplysningsloven og Datatilsynets direktiver.
Profil20 lagrer personopplysninger i ett (1) år fra den dagen kunden samtykker til betingelsene om
ikke annet er avtalt på forhånd. Etter ett år vil alle personopplysninger (all informasjon som knytter
Profil20-analysen til kundens identitet) automatisk slettes fra våre registre. Kunden kan når som helst
begjære sine personopplysninger slettet via vår e-postadresse: slettmeg@profil20.no.